Korak Dalje

Image

Организација почев од маја 2016. реализује пројекат ”Корак даље” који у износу од 121.300,00 динара  финансира Министарство рада, запошљавања, борачких и социјалних питања.

Циљ пројекта је јачање личних и породичних капацитета корисника, унапређење квалитета живота и боља интеграција слепих и слабовидих у друштвену заједницу кроз ангажовање у  креативним радионицама и радионицама психо-социјалне подршке.

Пројектне активности се одвијају у  просторијама организације до краја јула 2016. године.

2016-07-08_0714442016-07-08_071522

Руке које виде

Окружна организација слепих Лесковац почев од јуна 2015. године спроводи пројекат ”Руке које виде ”.

Предвиђено време трајања пројекта је 6 месеци, а укупна вредност 389.345,22 динара, од које Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања учествује у финансирању пројекта са износом од 363.345,22 динара.

Пројекат је усмерен на пружање допунске подршке за самосталан живот слепим и слабовидим лицима комбинацијом едукативних, стимулативних, радно-окупационих и инклузивних активности са активностима психо-социјалне подршке.

Општи циљ пројекта је побољшање квалитета живота слепих и слабовидих лица кроз јачање личних потенцијала и социјалну интеграцију.

Активности:

–    обука за рад на разбоју"Руке које виде"

–     креативне радионице

–     описмењавање на Брајевом писму

–     вежбање читања и писања Брајевог писма

–     психолошке радионице

–     индивидуално-саветодавни рад

Предвиђене активности ће се одвијати у просторијама организације у периоду од 1.јуна до 30. новембра 2015. године.